Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023- 2024 Μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023 η υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και … ➜ περισσότερα

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο Προθεσμία υποβολής: 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15.00

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η ειδική εφαρμογή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής … ➜ περισσότερα

Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία υποβάλλονται οι εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων Ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων

Κοινή Απόφαση 141456/ΓΔ4/15-11-2022 (ΦΕΚ 5954/Β/22-11-2022) των Υπουργείων Παιδείας και Επικρατείας … ➜ περισσότερα

Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων Υποβολή των σχεδίων δράσης έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Έγγραφο 92α/26-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με. αριθμ. … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ανάρτησης σχεδίων δράσης των σχολικών μονάδων για το 2021-2022 Στο πλαίσιο Συλλογικού Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Έγγραφο 2977/ΓΔ4/11-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για … ➜ περισσότερα

Παράταση υποβολής και συμπλήρωσης του ετήσιου προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχ. Μονάδας για το 2014-2015

Εγκύκλιος 191364/ΓΔ4/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αριθμ. … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα συμπλήρωσης/τροποποίησης της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ ) του σχολικού έτους 2013 – 2014

Έγγραφο 155906/Γ1/30-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αριθ. … ➜ περισσότερα

Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το 2014-2015

Εγκύκλιος 155922/Γ1/30-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ετήσιος Προγραμματισμός για το … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το 2013-2014

Έγγραφο 143881/Γ1/11-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης και … ➜ περισσότερα

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013 – 2014

Έγγραφο 86578/Γ1/3-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών … ➜ περισσότερα