Διορισμοί 94 μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 21522/Δ2/14-2-2014 (ΦΕΚ 225/Γ/25-02-2014), ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-ΗΕΨ

Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, τους πίνακες του άρθρου 6 παρ. 2ββ΄ του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία), τους πίνακες του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) (24μηνο) και τους πίνακες του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) (30μηνο).

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Διαβάστε το ΦΕΚ

Διαβάστε την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε το 27677/Δ1/25-2-2014 έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με τους νεοδιόριστους

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο