Νέα ΥΑ για τον καθορισμό της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους

Υπουργική απόφαση Y−13/20813/Δ2/13-2-2014 (ΦΕΚ 433/Β/21-2-2014)

Επανακαθορίζονται οι έδρες και οι περιφέρειες ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους, όσον αφορά τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

Διαβάστε την ΥΑ

Διαβάστε ποιοι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι αρμόδιοι για τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Φλώρινας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-12-2014

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε με την ΥΑ 573/208092/Ε3/19-12-2014 (ΦΕΚ 3530/Β/30-12-2014)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο