Κάλυψη των κενών ή κενουμένων στα ΕΚΦΕ και στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ Η πλήρωση των θέσεων γίνεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη λειτουργικών κενών στα σχολεία

Έγγραφο 179288/Δ2/26-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 182668/Δ2/12-11-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

  1. Η με αρ. πρωτ. 16836/Δ2/02-02-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., βάσει των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων 1 και 2, τονίζεται ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η ανωτέρω σχετική 1 εγκύκλιος για την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ, καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε για την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου 1, προβαίνοντας στην κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων που έχουν προκύψει.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο