Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο

Απόφαση 141276/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2409/Β/10-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την ανακατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε δύο επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους. Η ανακατανομή εφαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, μόνο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Η ένταξη των μαθητών σε επίπεδα γίνεται μετά από κατατακτήρια εξέταση, που διενεργείται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]