Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με Τομείς στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ Για το σχολικό έτος 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και
β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης του Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126676/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης Λυκείου
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126472/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης Λυκείου,
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής της Δ΄ τάξης Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126556/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης Λυκείου
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126615/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης Λυκείου,
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126359/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης Λυκείου,
β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Δ΄ τάξης Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126589/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης Λυκείου,
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ΄ τάξης  Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ΄ τάξης του Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126427/Δ3/22-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία
α) του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α’ τάξης Λυκείου,
β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου και
γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ’ τάξης Λυκείου
των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2020-2021 (Έγγραφο 126760/Δ3/22-9-2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο