Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας της στο Λύκειο του ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2020-2021 (Έγγραφο 128339/Δ3/24-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2020-2021 (Έγγραφο 128354/Δ3/24-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2020-2021 (Έγγραφο 128380/Δ3/24-9-2020)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2020-2021 (Έγγραφο 128692/Δ3/25-9-2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο