Τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς από το ΠΣΔ, χρήση και υποστήριξη


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (28-9-2020)

Σε συνέχεια της απόφασης (120126/ΓΔ4/12-09-2020, 3882/Β/2020 και εγκύκλιος 121802/ΓΔ4/15-9-2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, υλοποίησε την τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς με την πλατφόρμα Cisco Webex, με πιστοποίηση από την κεντρική του υπηρεσία πιστοποίησης (sso) του ΠΣΔ.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται από την ιστοσελίδα https://webex.sch.gr, στην οποία υπάρχει επιλογή σε σελίδα με «Οδηγίες» και επιλογή για την «Υποστήριξη» των χρηστών.

Η υπηρεσία παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, εκπαιδευτικών, στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στην Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Μαθητείας και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τη σελίδων των οδηγιών https://webex.sch.gr/docs.php

Είσοδος και χρήση της υπηρεσίας

Ξεκινήστε την είσοδο σας στην υπηρεσία «Τηλεδιάσκεψη Webex για Εκπαιδευτικούς» από την ιστοσελίδα του ΠΣΔ https://webex.sch.gr.

Αν παλαιότερα είχατε δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό οπότε δεν είναι δυνατή η εγγραφή στην υπηρεσία, τότε πρέπει να τον διαγράψετε σύμφωνα με τις οδηγίες διαγραφής.

Αν αποτυγχάνετε να διαγράψετε τον παλαιό (δωρεάν) λογαριασμό σας στο WebEx που είχατε δημιουργήσει με e-mail του ΠΣΔ, τότε μπορείτε να ζητήσετε από το ΠΣΔ την ανάκτηση (reclaim) του παλιού σας λογαριασμού και την μεταφορά του στην υπηρεσία «Τηλεδιάσκεψη για Εκπαιδευτικούς», όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο τέλος των οδηγιών διαγραφής.

Υποδείξεις:

  • Δοκιμάστε πρώτα να εισέλθετε στην υπηρεσία από τη https://webex.sch.gr και μόνο αν αποτύχει η προσπάθεια προχωρήστε στη διαγραφή του παλιού λογαριασμού σας.
  • Συνιστούμε να μην ακολουθείτε άλλες διαδικασίες διαγραφής, καθώς και χρήσης, πέρα των πιο πάνω επίσημων οδηγιών του ΠΣΔ.

Οδηγίες

Στη σελίδα της υπηρεσίας και στην επιλογή «Οδηγίες» υπάρχει το ακόλουθο υλικό το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται:

Εξυπηρέτηση χρηστών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 9) υπάρχουν δύο επίπεδα εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

  • 1ο επίπεδο εξυπηρέτησης: Η ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας, όπως έχει οριστεί στο myschool και η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (πχ εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ), για να προσφέρει υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ό,τι αφορά αρχικά στην εγγραφή των εκπαιδευτικών στο Webex και κατόπιν στη χρήση της υπηρεσίας WebEx σύμφωνα με τους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://webex.sch.gr
    Ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας καλείται να επικαιροποιήσει τα μέλη της ομάδας υποστήριξης στο myschool.
  • 2ο επίπεδο εξυπηρέτησης: Εφόσον η ομάδα υποστήριξης του σχολείου δεν δύναται να επιλύσει κάποιο πρόβλημα που αφορά στην εγγραφή του εκπαιδευτικού στο Webex, τότε επικοινωνεί με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (help desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα βρείτε στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk.

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των ομάδων υποστήριξης της κάθε  σχολικής μονάδας.

Δείτε περισσότερα στο https://webex.sch.gr

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πηγή : Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο | Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Share and Enjoy !
Shares