Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Έγγραφο Φ.201.017.646.Α6/24-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

  1. Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου,
  2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας και
  3. Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τρεις φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», ενώ για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου ειδικότερα σας παραπέμπουμε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι ο «Εσωτερικός Κανονισμός και Μνημόνιο Ενεργειών» διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας με την υποχρέωση να ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Το έγγραφο

Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού σχολικής μονάδας και μνημόνιο ενεργειων διαχείρισης κρίσεων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο