Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 157723/Γ1/23-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.
Στα πλαίσια αυτά ……

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε το πρόγραμμα των σεμιναρίων και επισκέψεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις όλης της χώρας που αφορά στην προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Α.Ε.Ε. στα σχολεία όλης της χώρας

Δείτε την έκδοση του ΙΕΠ για την αυτοαξιολόγηση (Οκτ 2013)