Εξ αποστάσεως σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση εξ αποστάσεως σεμιναρίου 42 ωρών με θέμα « Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη» για μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) που υπηρετούν στις Περιφ. Ενότητες Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ).
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι:
• η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle
• η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
• η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές, χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
• Η χρήση συνεργατικών εργαλείων
Το παραπάνω σεμινάριο είναι προαιρετικό, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο (δεν προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης), και περιλαμβάνει:
α) Δύο δια ζώσης συναντήσεις στην Καστοριά, διάρκειας πέντε ωρών η κάθε μία
β) 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως, κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
Σε όλη τη διάρκεια των 8 εβδομάδων εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης.
Οι ασκήσεις αυτές θα στέλνονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 32 ώρες, εξαρτάται, όμως από την εξοικείωση του καθενός στις Νέες Τεχνολογίες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
• η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
• μια ελάχιστη εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και την πλοήγηση στο διαδίκτυο
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
• Εισαγωγή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle
• Βασικά προγράμματα πολυμέσων
• Η χρήση του λογισμικού Hot potatoes
• Υποτιτλισμός βίντεο
• Blogs
• Συνεργατικά εργαλεία
• Άλλα εργαλεία Web 2.0
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
• Η αίτηση να έχει υποβληθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό
• Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
• Επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης
Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Η/Υ του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς (οδός Μ. Αλεξάνδρου 13, Καστοριά) το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013 και το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014, τις ώρες 9.30- 14.30.
Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 εκπαιδευόμενων, 8 καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και 7 καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με ηλεκτρονική κλήρωση, και αφού εφαρμοστεί η παραπάνω ποσόστωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2013/en έως και 10/11/2013.
Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις, το σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον, σχεδιάζουμε να επαναλάβουμε το σεμινάριο, και την άνοιξη του 2014.
Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Φλώρινας στο 2385054591 ή με mail:
Ποζουκίδης Νικόλαος: nickpoz@otenet.gr
Παπαδημητρίου Σουλτάνα: papadimi@sch.gr
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Παπαδημητρίου Σουλτάνα (ΠΕ07)
Ποζουκίδης Νικόλαος (ΠΕ06)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο