Μετατάξεις εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


άκουσε το άρθρο

Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας (ΥΑ 138571/H/27-9-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛ39-ΚΤΡ, ΦΕΚ 1222/Γ/24-10-2013)

Μετάταξη είκοσι τριών (23) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις κλάδου κατώτερης κατηγορίας διοικητικών υπαλλήλων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας (ΥΑ 138573/H/27-9-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛ39-ΙΘΖ, ΦΕΚ 1222/Γ/24-10-2013)

Share and Enjoy !
Shares