ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 2 Νοε 2020

ΑΔΑ: ΩΓΒ846ΜΤΛΗ-Κ4Ξ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Ρούφου Πολυξένη

ΑΔΑ: ΨΛ6Σ46ΜΤΛΗ-ΙΓΓ – Τροποποίηση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, μόνον όσον αφορά τις σχολικές μονάδες συμπλήρωσης ωραρίου – Πέλλα Παναγιώτα

ΑΔΑ: 6Κ5Ψ46ΜΤΛΗ-Α8Π – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Σαρβάνη Βασιλική

Μετάβαση στο περιεχόμενο