ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 11 Φεβρ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 3/11-02-2021

ΑΔΑ: Ψ4ΒΘ46ΜΤΛΗ-Ι4Θ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κουρεμένου Ειρήνη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ω0ΣΣ46ΜΤΛΗ-55Φ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για βαθμολογική εξέλιξη – Δούκα Βασιλική (ΠΕ82)

ΑΔΑ: ΨΜΝΙ46ΜΤΛΗ-66Φ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τσιάρα Ευαγγελία (ΠΕ85)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]