«Διακόσια χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα» – Μαθητικός διαγωνισμός Δηλώσεις συμμετοχής μαθητών έως 28 Φεβρουαρίου 2021

Έγγραφο 1398/10-02-2021 του ΔΔΕ Πέλλας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ15/879/Δ2/07-01-2021 έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Διακόσια χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα», που απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και να αναδείξουν τον ρόλο και τη συνεισφορά των αγωνιστών της Μακεδονίας και της Θράκης στον Αγώνα του 1821, που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου κράτους στη βαλκανική χερσόνησο. Παράλληλα, οι μαθητές θα μελετήσουν την ελληνική επανάσταση και την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας και των ηρώων της και, μέσω της άσκησης στην ιστορική έρευνα, την ανάλυση και τη μελέτη ιστορικών πηγών, αλλά και την εξοικείωση με το αρχειακό υλικό και τη «γλώσσα» της ιστορικής αφήγησης, θα αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα τοπικών γεγονότων στην προώθηση της συλλογικής αυτογνωσίας.

Οι μαθητές καλούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος και υπό την επίβλεψη ενός ή δύο εκπαιδευτικών να συντάξουν ιστορικό δοκίμιο /λογοτεχνικό κείμενο με έκταση τουλάχιστον 3 σελίδες ή 1500 λέξεις, προβάλλοντας τον ρόλο και τη συνεισφορά των αγωνιστών της Μακεδονίας και της Θράκης στον Αγώνα του 1821.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021 στον παρακάτω σύνδεσμο Δήλωση Συμμετοχής Μαθητών

Οι εργασίες των μαθητών θα αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη ΔΔΕ Πέλλας έως και την 23η Απριλίου 2021 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εγνατίας 91, 58200 Έδεσσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dide.pel.sch.gr.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο