Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών, ανακλήσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων – ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων

ΑΔΑ: Ω0Η64653ΠΣ-1Ι1 – 4η Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω10Ε4653ΠΣ-ΦΡ5 – Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου.

ΑΔΑ: ΩΞ1Ε4653ΠΣ-2ΥΖ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ19 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΖ9Γ4653ΠΣ-66Α – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ19 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω0ΦΞ4653ΠΣ-231 – Τροποποίηση της αριθμ. 4832/11-10-2017 Απόφασης Τοποθετήσεων και Διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: 6ΡΔ74653ΠΣ-ΥΝΛ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 70684653ΠΣ-5ΧΡ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ Σ.)

ΑΔΑ: Ψ5ΟΡ4653ΠΣ-2ΙΘ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: ΩΧΧΞ4653ΠΣ-Φ66 – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΓΙ74653ΠΣ-Τ72 – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού.

ΑΔΑ: Ω4844653ΠΣ-Ι2Ζ – Τροποποίηση ωραρίου διάθεσης εκπαιδευτικού προς παροχή διοικητικού έργου στη Δ.Δ.Ε.Φλώρινας, λόγω ανάληψης διδακτικών ωρών στη σχολική μονάδα τοποθέτησής του.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο