Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Από την Τρίτη 06-09-2016 μέχρι την Τετάρτη 07-09-2016 η προθεσμία των ενστάσεων

Έγγραφο 4835/06-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Σχετικά:

  1. Η υπ’ αριθμ. 4601/29-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΩΔ4653ΠΣ-7ΗΙ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
  2. Η υπ’ αριθμ. 4710/02-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΗ54653ΠΣ-ΔΓΟ) απόφαση, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 17/06-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει:

(α) Αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και

(β) Πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας κατά φθίνουσα σειρά.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τρίτη 06-09-2016 μέχρι την Τετάρτη 07-09-2016, στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολειών να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Σχετικά:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]