Υποβολή αιτήσεων συμπλήρωσης ωραρίου οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Από 6 έως και 7 Σεπτ. 2016, ώρα 15:00 η προθεσμία

Έγγραφο 4798/06-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2016-2017, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 06-09-2016 μέχρι και 07-09-2016 και ώρα 15:00μ.μ..

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax (2385046066), είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο pysde@dide.flo.sch.gr (με fax ή e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε η αίτηση).

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.) ή εξαιτίας των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Το παρόν έγγραφο μαζί με το έντυπο της αίτησης, που τη συνοδεύει, αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Δ.Ε. Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς.

Σχετικά

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο