Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2015

Εγκύκλιος 174 076/I/27-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα του φετινού διαγωνισμού: «Γερμανικά έθιμα και παραδοσιακές γιορτές».

Για το 2015, θα απονεμηθούν συνολικά τέσσερα (04) βραβεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας (ku-s1@athe.diplo.de):

Το έντυπο αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, περιγραφή της εργασίας τους, κ.λπ. δικαιολογητικά, στα Γερμανικά.

Καταληκτική προθεσμία αποστολής υποψηφιοτήτων : 20 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας ή να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα: www.athen.diplo.de.

 Τα σχετικά έγγραφα με όλα τα συνημμένα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr (Αρχική σελίδα/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί/Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2015).

Διαβάστε το έγγραφο

Επισκέψεις: 12

Μετάβαση στο περιεχόμενο