Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ κατά το σχολικό έτος 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 174258/Γ7/27-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε πολλαπλό επίπεδο, είτε με την αρωγή στην πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών, είτε με το να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ της χώρας, οι οποίες διαθέτουν ένα ικανό αριθμό τίτλων και αξιόλογο εξοπλισμό, προς όφελος των μαθητών και εκπαιδευτικών καλούνται:

α) οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να τους διαθέσουν στις Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ της οικείας Διεύθυνσης και

β) οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που διαθέτουν μία από τις 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ, να φροντίσουν ώστε να λειτουργούν από δύο (2) έως έξι (6) ώρες την εβδομάδα (κατανεμημένες, όσο είναι εφικτό, σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης), με το να προτείνουν στο σύλλογο διδασκόντων έναν (1) ή δύο (2) κατάλληλους μόνιμους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για συμπλήρωση ωραρίου και κατά προτεραιότητα τον εκπαιδευτικό ο οποίος υπηρέτησε ως υπεύθυνος σε Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ και υπηρετεί στο σχολείο τους.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα έχει η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της ειδικότητάς τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εξευρεθεί εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα παραπάνω, η Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ θα πρέπει να λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, τουλάχιστον δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προωθήσουν το παρόν έγγραφο στα Σχολεία ευθύνης τους στα οποία υπάρχουν Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ. Κατάλογος των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ της χώρας θα αποσταλεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλα τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά τις 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ που έχουν ιδρυθεί σε Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και όχι οποιαδήποτε οργανωμένη βιβλιοθήκη που ενδεχομένως υπάρχει σε κάποια σχολική μονάδα.

Διαβάστε το έγγραφο

Επικαιροποημένος κατάλογος των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ (διαβιβάστηκε με το 174618/Γ7/29-10-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ)

Share and Enjoy !
Shares