Τροποποίηση του ΠΔ για την Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ Οι περισσότερες αλλαγές θα ισχύσουν από το 2016-2017

Προεδρικό διάταγμα 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» ως ακολούθως:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Διαβάστε το ΠΔ

Σημείωση συντάκτη

Η έκδοση του ΠΔ και οι αλλαγές είχαν προαναγγελθεί με το Φ4/56637/Δ4/31-3-2017 έγγραφο του ΥπΠΕΘ αναφέροντας ότι θα ισχύσουν από το 2016-2017, σε αντίθεση με το ανωτέρω εκδοθέν ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) το οποίο θα ισχύσει από το 2017-2018 (;;;).

Επιπλέον το τελικά εκδοθέν ΠΔ έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με το έγγραφο Φ4/56637/Δ4/31-3-2017.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3-6-2017

Τελικά οι περισσότερες αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό ετος 2016-2017. Σχετική ρύθμιση υπάρχει στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017), όπου αναφέρονται τα εξής : «Οι διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α’ 68), πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, εφαρμόζονται για το τρέχον σχολικό έτος».

Μετάβαση στο περιεχόμενο