Τροποποίηση της Υ.Α. με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2504/Β/7-10-2013 η 140897/Γ4/2-10-2013 ΥΑ, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται για 9η φορά, η 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/Β/1−11−2005) ΥΑ με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται ότι στη συγκρότηση των ΟΕΣΑ μπορούν μα συμμετέχουν πλέον διοικητικοί (ΠΕ 01) που υπηρετούν στην οικεία ΔιεύθυνσηΑ’ Βάθμιας ή/και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και προέρχονται από μετάταξη ως πρώην εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η αναφερόμενη 9η τροποποίηση

Δείτε την αρχική ΥΑ 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/Β/1−11−2005)

1η Τροποποίηση: ΥΑ1755/Γ4/9-1-2006 (ΦΕΚ 16/ Β/13-1-2006)

2η Τροποποίηση : ΥΑ 132571/Γ4/8-12-2006 (ΦΕΚ1830/Β/14-12-2006)

3η Τροποποίηση : ΥΑ 29348/Γ4/16-3-2009 (ΦΕΚ545/Β/24-3-2009)

4η Τροποποίηση : ΥΑ 27750/Γ4/10-3-2010 ΦΕΚ 365/Β/31-3-2010)

5η Τροποποίηση : ΥΑ 45379/Γ4/13-4-2011 (ΦΕΚ 582/Β/13-4-2011)

6η Τροποποίηση : ΥΑ 141081/Γ4/8-12-2011 (ΦΕΚ 2794/Β/8-8-2011)

7η Τροποποίηση : ΥΑ 41871/Γ4/11-4-2012 (ΦΕΚ 1296/Β/13-4-2012)

8η Τροποποίηση : ΥΑ 48930/Γ4/10-4-2013 (ΦΕΚ 858/Β/10-4-2013)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]