Τροποποίηση της αριθμ. 10815/16-9-2014 απόφασης αποσπάσεων στα ΣΔΕ 2014-2015

Απόφαση 11261/25-9-2014 (ΑΔΑ:7ΕΥΕ9-ΨΩΑ ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. 10815/16-9-52014 απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Διαβάστε την αρχική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο