Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερήσιου Γυμνασίου

Απόφαση 121072/Δ2/22-07-2016 (ΑΔΑ: 77174653ΠΣ-Φ22, ΦΕΚ 2449/Β/9-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» ως εξής:

Α. Το Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα «Γεωγραφία» μετονομάζεται σε «Γεωλογία – Γεωγραφία».

Β. Η Ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο