Τι αλλαγές επιφέρει ο νόμος 4473/2017 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία

Έγγραφο Φ3α/92429/Δ4/1-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 78 και ημερομηνία δημοσίευσης 30-05-2017 ο νόμος 4473/30-05-2017 με θέμα: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», στο άρθρο 4 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της Διά Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας.

Ειδικότερα:

  1. Η παράγραφος 1α αναφέρεται στο δικαίωμα εγγραφής των κατόχων πτυχίων κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή ισότιμου τίτλου στην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ.
  2. Η παρ. 1β αφορά στην επέκταση του δικαιώματος εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ και η παράγραφος 2 στην τροποποίηση των ωρών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για τους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας». Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η αποζημίωση για τη μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που εποπτεύει τους μαθητές στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας»
  3. Με την παράγραφο 3 διευθετούνται θέματα που έχουν ανακύψει λόγω της εφαρμογής της νέας δομής και του νέου προγράμματος σπουδών ΕΠΑΛ σύμφωνα με το ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Συγκεκριμένα η παράγραφος 3 αναφέρεται στη φοίτηση στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και στη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019 κατ’ εξαίρεση των προαχθέντων μαθητών από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και των μαθητών των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών.
  4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία παραρτημάτων ΕΠΑΛ σε νησιά που δεν λειτουργεί ΕΠΑΛ.
  5. Τέλος, με την παράγραφο 6 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68) (πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14) για το τρέχον σχολικό έτος (2016-2017).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο