Θα πληρωθούν τα οδοιπορικά και οι υπερωρίες των αναπληρωτών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 10076/4-11-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας

Για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στο πλαίσιο του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», δύναται να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου, για όσους δικαιούνται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και οι υπερωρίες, σε όσους ανατεθούν.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares