Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα Για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 203376/Δ1/11-12-2015 (ΑΔΑ:77554653ΠΣ-ΛΦ5) του Υπουργείου Παιδείας Οι Σχολικοί Βοηθοί και … ➜ περισσότερα

Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Εγκύκλιος 471/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας (Αφορά όσους απασχολούνται … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο