Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Εγκύκλιος 471/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας (Αφορά όσους απασχολούνται σε ΣΜΕΑΕ)

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των  Πράξεων  του  ΥΠΑΙΘ  «  Προώθηση  της  απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων  κοινωφελούς  χαρακτήρα»,  που  αφορούν  στην  πρόσληψη  ανέργων  σε σχολικές  μονάδες  και  σε  Υπηρεσίες  του  ΥΠΑΙΘ,  το  υποχρεωτικό  εβδομαδιαίο  ωράριο υποστηρικτικού  έργου   των  παρακάτω  ειδικοτήτων  που  υπηρετούν  σε  ΣΜΕΑΕ  (Σχολικές Μονάδες  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης)  αποτυπώνεται  στην  Υπουργική  Απόφαση 28915/Γ6/12-3-2007-ΦΕΚ 449/τ.Β΄/3-4-2007 και αναλυτικότερα ως εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

Εγκύκλιος 473/16-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ49-ΛΦ9) του Υπουργείου Παιδείας (Αφορά όσους απασχολούνται σε σχολεία γενικής παιδείας)

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο