Νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 153915/Δ2/20-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Έγγραφο 150664/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Έγγραφο 150658/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150672/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός του μαθήματος είναι να … ➜ περισσότερα

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150662/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στις φετινές οδηγίες κρίθηκε σκόπιμο … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150671/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150652/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής

Απόφαση 143579/Δ2/7-9-2016 (ΦΕΚ 2906/Β/13-9-2016, ΑΔΑ:67134653ΠΣ-6Ξ9) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … ➜ περισσότερα

Σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου Διάταξη νόμου θέτει περιορισμούς

Έγγραφο Φ1/146224/Δ2/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το αρ. 32 … ➜ περισσότερα

Βιβλία ξένων γλωσσών για το Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων … ➜ περισσότερα

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 108279/Δ2/1-7-2016 (ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, ΑΔΑ:ΩΚΙ34653ΠΣ-2Φ5) του Υπουργείου Παιδείας Ι. Προϋποθέσεις λειτουργίας … ➜ περισσότερα

Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου

Απόφαση 105797/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2129/Β/11-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον τύπο … ➜ περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.251/72087/Α5/28-4-2016 (ΑΔΑ:ΨΘΙΣ4653ΠΣ-Σ7Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν … ➜ περισσότερα

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου Νέο προεδρικό διάταγμα σύμφωνο με το νόμο 4186/2013

Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) Άρθρο 1 – Σκοπός της … ➜ περισσότερα

Ο προγραμματισμός προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε Γυμνάσια και ΓΕΛ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ1/65690/Δ2/19-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη λήξη των μαθημάτων … ➜ περισσότερα

Πότε θα γίνουν οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ

Απόφαση 63765/Δ2/14-4-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΓΦ4653ΠΣ-Ρ6Κ) του Υπουργείου Παιδείας AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ καθορίζουμε τον χρόνο … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Απόφαση Φ251/49728/Α5/23-3-2016 (ΦΕΚ 994/Β/11-4-2016, ΑΔΑ:7ΞΣ84653ΠΣ-ΓΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο