Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου Νέο προεδρικό διάταγμα σύμφωνο με το νόμο 4186/2013

Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016)

 • Άρθρο 1 – Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών
 • Άρθρο 2 – Περίοδοι του διδακτικού έτους
 • Άρθρο 3 – Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων
 • Άρθρο 4 – Κλάδοι μαθημάτων
 • Άρθρο 5 – Βαθμολογική Κλίμακα
 • Άρθρο 6 – Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών
 • Άρθρο 7 – Προφορική βαθμολογία τετραμήνων
 • Άρθρο 8 – Δημιουργικές εργασίες
 • Άρθρο 9 – Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών
 • Άρθρο 10 – Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας − Ενημέρωση των κηδεμόνων
 • Άρθρο 11 – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων
 • Άρθρο 12 – Θέματα των εξετάσεων
 • Άρθρο 13 – Ύλη μαθημάτων
 • Άρθρο 14 – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων
 • Άρθρο 15 – Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
 • Άρθρο 16 – Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών
 • Άρθρο 17 – Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
 • Άρθρο 18 – Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
 • Άρθρο 19 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου
 • Άρθρο 20 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις
 • Άρθρο 21 – Φύλαξη γραπτών δοκιμίων
 • Άρθρο 22 – Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
 • Άρθρο 23 – Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)
 • Άρθρο 24 – Αντιστοιχία τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 • Άρθρο 25 – Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου
 • Άρθρο 26 – Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
 • Άρθρο 27 – Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών
 • Άρθρο 28 – Μαθητές από Ξένα Σχολεία
 • Άρθρο 29 – Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών
 • Άρθρο 30 – Μετεγγραφές μαθητών Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων του Εξωτερικού
 • Άρθρο 31
 • Άρθρο 32 – Μεταβατικές διατάξεις
 • Άρθρο 33 – Καταργούμενες διατάξεις

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του ΠΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο