Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Λατινικών στην τελευταία τάξη ΓΕΛ Αφορά στα ημερήσια και εσπερινά λύκεια

Έγγραφα 209130/Δ2/21-12-2015 και 209126/Δ2/21-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016 και διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016

Διαβάστε τις οδηγίες για τα ημερήσια λύκεια

Διαβάστε τις οδηγίες για τα εσπερινά λύκεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο