Οι απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο θα διεξαχθούν μετά τις Πανελλαδικές Διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο 25902/Δ2/16-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Λατινικών στην τελευταία τάξη ΓΕΛ Αφορά στα ημερήσια και εσπερινά λύκεια

Έγγραφα 209130/Δ2/21-12-2015 και 209126/Δ2/21-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις για τη … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ 2015-2016 Ως προς τα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Απόφαση 195321/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015, ΑΔΑ:7ΝΩΖ4653ΠΣ-Γ77) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 25015-2016

Εγκύκλιος 188140/Δ2/20-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 166741/Δ2/20-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για την Φυσική Αγωγή στο Γενικό Λύκειο για το 2015-2016

Εγκύκλιος 159298/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες για το μάθημα της … ➜ περισσότερα

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ για το 2015-2016

Εγκύκλιος 159253/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ Ημερησίου και της Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το 2015-2016

Εγκύκλιος 159259/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ΓΕΛ 2014−2015 και προηγούμενων ετών

Απόφαση 151387/Δ2/28-9-2015 (ΦΕΚ 2139/Β/5-10-2015, ΑΔΑ:7ΜΓΦ465ΦΘ3-ΣΑΛ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο Ισχύει από το σχολικό έτος 2015−2016

Απόφαση 116883/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1589/Β/29-7-2015, ΑΔΑ:ΩΙΚ9465ΦΘ3-Σ87) του Υπουργείου Παιδείας και διόρθωση αυτής … ➜ περισσότερα

Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ισχύει από σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 99767/Θ2/23-6-2015 (ΦΕΚ 1437/Β/10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Α. Τροποποιούμε και … ➜ περισσότερα

Ενημερωτικές παρεμβάσεις για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων Κατά το σχ. έτος 2015-2016

Έγγραφο 96697/Δ2/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει την … ➜ περισσότερα

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα

Έγγραφο 95147/Δ2/16-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το μάθημα επιλογής … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82442/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 940/Β/25-5-2015, ΑΔΑ : 6ΘΨΞ465ΦΘ3-6ΙΒ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82440/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 940/Β/25-5-2015, ΑΔΑ:ΩΓ3Ξ465ΦΘ3-Π96) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για τις προαγωγικές εξετάσεις Α και Β ΓΕΛ και τον τρόπο προαγωγής των μαθητών για το 2014-2015

Εγκύκλιος 76338/Δ2/14-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το 2014−2015

Απόφαση 156279/Γ2/30-9-2014 (ΦΕΚ 2721/Β/13-10-2014, ΑΔΑ:ΩΡΜΥ9-ΖΝΝ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο