Βιβλία ξένων γλωσσών για το Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος:

της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου: (ΥΑ 133801/Δ2/16-08-2016, ΑΔΑ:72ΖΜ4653ΠΣ-ΦΜ0)

της Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου: (ΥΑ 133804/Δ2/16-08-2016, ΑΔΑ:Ω6ΨΞ4653ΠΣ-ΔΙΔ)

της Γερμανικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:(ΥΑ 133802/Δ2/16-08-2016, ΑΔΑ:6ΟΖ14653ΠΣ-ΠΤΨ)

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο