Σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου Διάταξη νόμου θέτει περιορισμούς

Έγγραφο Φ1/146224/Δ2/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4415/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159  τ.Α΄/6-9-2016, «Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β ́ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο