«Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» – Μάθημα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στην ΟΠ Ανθρωπιστικών στην Γ’ ΓΕΛ Εκδόθηκε το βιβλίο με τις λύσεις των ασκήσεων

Έγγραφο 154647/Δ2/12-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπληρωματική οδηγία για τα διδακτικά βιβλία Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το 2018-2019

Έγγραφο 173948/Δ2/17-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ενημέρωση σχετικά με τα βιβλία αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019 Ποια βιβλία είναι υπό έκδοση

Έγγραφο Φ1/163732/Δ4/2-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ενημέρωσης από το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 155764/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη διδασκαλία των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το 2018-2019

Έγγραφο 154576/Δ2/18-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διόρθωση σφάλματος στο βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Έγγραφο 224063/Δ2/19-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρίνιση που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

Έγγραφο 226794/Δ2/22-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» των ΕΠΑΛ Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ6/215168/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διορθώσεις σε βιβλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ6/215191/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αλλαγές και προσθήκες βιβλίων σε ειδικότητες των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ Για τα αντίστοιχα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ1/196028/Δ4/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΥΘΨ4653ΠΣ-6ΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την τροποποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα ξένης γλώσσας για το Γενικό Λύκειο Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποια βιβλία πρέπει να διατηρήσουν οι μαθητές Γυμνασίων και ΓΕΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 75429/Δ2/9-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για την επιλογή του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών Για τα τμμήματα Α΄ και Β΄ τάξεων Γυμνασίου που δεν θα χωριστούν σε επίπεδα

Έγγραφο 173166/Δ2/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αλλαγή διδακτικού βιβλίου σε μάθημα ειδικότητας της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ Του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έγγραφο Φ1/169727/Δ4/12-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 29/21-07-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα ξένων γλωσσών για τα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για τις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αντιστοιχίες βιβλίων και μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Επικαιροποιημένη λίστα

Έγγραφο Φ1/151824/Δ4/16-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο κατάλογο με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου σχολικού έτους 2016-2017 Διευκρινίσεις από την Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

Ηλεκτρονικό μήνυμα της 5-9-2016 Σας προωθούμε κάποιες διευκρινίσεις σε σχέση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]