Ενημέρωση σχετικά με διορθώσεις σε διδακτικά βιβλία των ΕΠΑΛ του 2022-2023 Έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις σε πέντε (5) συνολικά τίτλους διδακτικών βιβλίων

Έγγραφο Φ1/148145/Δ4/29-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την παρατήρηση του … ➜ περισσότερα

Το βιβλίο «Όλα από την αρχή» θα διανεμηθεί δωρεάν στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προκειμένου να αξιοποιηθεί ανάλογα από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 7150/ΓΔ4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετικό αίτημα του … ➜ περισσότερα

Τα Διδακτικά Βιβλία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2021-2022 Από τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος

Τα βιβλία του Γυμνασίου Τα βιβλία του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου … ➜ περισσότερα

Διαχείριση αποθεμάτων σχολικών βιβλίων κατά το 2021-2022 Οδηγία προς τα σχολεία σχετικά με το ποια βιβλία δεν πρέπει να διανεμηθούν στους μαθητές

Έγγραφο 89358/Δ2/22-07-2021 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. … ➜ περισσότερα

Διευκρίνιση για το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Έγγραφο 57889/Δ2/24-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας Λόγω διαφορών που παρατηρούνται ανάμεσα … ➜ περισσότερα

Διανομή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Εγκύκλιος 54858/Δ2/18-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι η … ➜ περισσότερα

«Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» – Μάθημα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στην ΟΠ Ανθρωπιστικών στην Γ’ ΓΕΛ Εκδόθηκε το βιβλίο με τις λύσεις των ασκήσεων

Έγγραφο 154647/Δ2/12-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική οδηγία για τα διδακτικά βιβλία Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το 2018-2019

Έγγραφο 173948/Δ2/17-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τα βιβλία αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019 Ποια βιβλία είναι υπό έκδοση

Έγγραφο Φ1/163732/Δ4/2-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ενημέρωσης από το … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 155764/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη διδασκαλία των … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το 2018-2019

Έγγραφο 154576/Δ2/18-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το με αρ. … ➜ περισσότερα

Διόρθωση σφάλματος στο βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Έγγραφο 224063/Δ2/19-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Διευκρίνιση που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

Έγγραφο 226794/Δ2/22-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» των ΕΠΑΛ Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ6/215168/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν … ➜ περισσότερα

Διορθώσεις σε βιβλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ6/215191/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων … ➜ περισσότερα

Αλλαγές και προσθήκες βιβλίων σε ειδικότητες των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ Για τα αντίστοιχα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ1/196028/Δ4/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΥΘΨ4653ΠΣ-6ΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την τροποποίηση … ➜ περισσότερα

Τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα ξένης γλώσσας για το Γενικό Λύκειο Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού … ➜ περισσότερα

Ποια βιβλία πρέπει να διατηρήσουν οι μαθητές Γυμνασίων και ΓΕΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 75429/Δ2/9-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την επιλογή του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών Για τα τμμήματα Α΄ και Β΄ τάξεων Γυμνασίου που δεν θα χωριστούν σε επίπεδα

Έγγραφο 173166/Δ2/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα