Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση αποφοίτων Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση Φ.253/77727/Β6/19-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚ9-ΓΕΚ, ΦΕΚ 1376/Β/19-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αριθμό Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Διαβάστε την συνολική ΥΑ κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά από όλες τις τροποποιήσεις

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο