Πρόσκληση των μελών του ΠΥΣΔΕ σε τακτική συνεδρίαση Την Παρασκευή 18-3-2016

Έγγραφο 1802/17-3-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18-03-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, προκειμένου να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για τα εξής θέματα:

  1. Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Παπαδόπουλος Σταύρος).
  2. Ανάθεση διδακτικών καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς και τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 495/22-01-2016 και 684/29-01-2016 Αποφάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου με ενδοσχολικές δραστηριότητες ή με παροχή διοικητικού έργου.
  4. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Τίτας Χρήστος)

Το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο