Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων Αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έγγραφο 2510/3-6-2015 (ΑΔΑ:8Α9465ΦΘ3-ΞΟΝ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φλώρινας και
  • Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Φλώρινας

Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό τουλάχιστον Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προς τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας:
Α) Αίτηση υποψηφιότητας,
Β) Βιογραφικό σημείωμα

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει την Πέμπτη 04-06-2015 και λήγει τη Τετάρτη 17-6-2015.

Διαβάστε την προκήρυξη

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]