Προκήρυξη Α’ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 572/31-01-2024 (ΑΔΑ: 610Θ46ΝΚΠΔ-ΞΗ6)

Προκήρυξη Α’ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-2024

Έχοντας υπόψη:

[…]

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την Α’ Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων, Καλαθοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών), Πετοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών – Κοριτσιών), Χειροσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών – Κοριτσιών) και Ποδοσφαίρου Λυκείων (Αγοριών), σχολικού έτους 2023-2024.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.