Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 Έναρξη εγγραφών/αιτήσεων από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2024


άκουσε το άρθρο

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση επίσημων τίτλων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2024

Share and Enjoy !
Shares