Ποια ωρολόγια προγράμματα θα ισχύσουν στα Ημερήσια ΓΕΛ για το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 81080/Δ2/21-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Για το σχολικό έτος 2015-2016:

  • τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και
  • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares