Παράταση των συμβάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτών των ΙΕΚ που αποσπάστηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προς κάλυψη αναγκών των καταργημένων ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Απόφαση 85021/30-5-2014 (ΑΔΑ : Ω4ΟΖ9-ΝΦΑ, ΦΕΚ 1458/Β/5-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και Β τάξης ΕΠΑΣ, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013−2014, αποφασίστηκε:

«Η σύμβαση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 82 ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) για το σχολικό έτος 2013−2014 λύεται αυτοδικαίως την 4η Ιουλίου 2014.»

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο