Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Microsoft Office Specialist»

Έγγραφο 16313/Γ7/5-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος «Microsoft Office Specialist» διοργανώνεται από τους φορείς Πιστοποίησης Πληροφορικής ACTA και INFOTEST και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Microsoft Office Specialist» απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές ηλικίας δεκατριών (13) έως και είκοσι δύο (22) ετών και διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις:

Α΄ Φάση (01-11-2013 έως 26-04-2014)

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα, στο Microsoft Word και Microsoft Excel στην έκδοση 2007, μέσω της εξέτασης Microsoft Office Specialist.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :