Υποχρεωτικό ωράριο των ωφελουμένων ανέργων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1862/7-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΩΘΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», που αφορούν στην πρόσληψη ανέργων σε σχολικές μονάδες και σε Υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διαβάστε το έγγραφο (αφορά όσους απασχολούνται σε υπηρεσίες ή σχολεία γενικής παιδείας)

 Έγγραφο 1857/7-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΑΜ7) του Υπουργείου Παιδείας

Καθήκοντα και Ωράριο των Επιστατών και του Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στην Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο της πράξης του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Διαβάστε το έγγραφο (αφορά όσους απασχολούνται σε δομές ειδικής αγωγής)

Share and Enjoy !
Shares