Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 163742/Δ3/2-10-2018 (ΦΕΚ 4691/Β/19-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου ως εξής:

{……}

Διευκρινίζεται ότι για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Γυμνασίου καθώς για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προκαταρκτικής τάξης Ειδικού Γυμνασίου και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προκαταρκτικής τάξης Ειδικού Λυκείου ισχύει η αριθμ. 147356/Δ3/13-09-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3011/τ.Β΄/20-9-2016).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares