Μείωση του αριθμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ Η ρύθμιση θα ισχύσει από το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019

Έγγραφο Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί τροποποίηση του ισχύοντος ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Η τροποποίηση θα αφορά σε μείωση του αριθμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Προς ενημέρωσή σας μέχρι την έκδοση του νέου πδ, σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται Πίνακες με τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων:

(i) της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ 3ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύουν από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής,

(ii) της Γ΄ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ 4ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2018-2019 και της Δ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020, και

(iii) της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας, όπως θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα:

Για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερήσιου και την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ 3ετούς φοίτησης, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ανά τάξη είναι συνολικά έξι (6) και περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα θεωρητικά ή σχεδιαστικά ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων Τομέα ή Ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά τάξη είναι:

α) Στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ιστορία.

β) Στη Β΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα, Φυσική και τρία (3) μαθήματα Τομέα.

γ) Στη Γ΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα και τέσσερα (4) μαθήματα Ειδικότητας, εκ των οποίων τα δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα.

Κατ΄ εξαίρεση, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ τάξη των ειδικοτήτων:

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο