Ορισμός Εκπαιδευτικού ως «Συνδέσμου Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 171430/Γ7/12-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Η αποτελεσματική διασύνδεση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με τις σχολικές μονάδες και ο αμοιβαίος συντονισμός της δράσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους.
Για το λόγο αυτό, για την σχολική χρονιά 2013– 2014, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων της χώρας να μεριμνήσουν ώστε μετά από συνεδρίαση, πρόταση και απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων να επιλεγεί ένας (τουλάχιστον) εκπαιδευτικός του σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να αποτελεί τον «Σύνδεσμο Επικοινωνίας» με το ΚΕ.ΣΥ.Π. της περιοχής. Για τα ΕΠΑ.Λ. ο σύνδεσμος θα μπορούσε να είναι ένας από τους καθηγητές που αναλαμβάνει το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή».

Διαβάστε το έγγραφο