Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 171490/Δ2/12-11-2013 της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής του υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που απευθύνεται στις σχολικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του, με στόχους (α) την καθημερινή μηχανογραφική τους υποστήριξη, και (β) την σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (e-School, e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ, κλπ.) σε ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.

Το νέο αυτό περιβάλλον που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://myschool.sch.gr, θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για το σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014).

Διαβάστε ολόκληρο του έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares