Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α΄ τάξης ημερήσιων και Β΄ τάξης εσπερινών ΓΕΛ και A΄τάξης ΕΠΑΛ

Έγγραφο 1334/20-5-2014 του Σχολικού Συμβούλου Νομικών-Πολιτικών Επιστημών

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Υ.Α., η διδαχθείσα και η εξεταστέα ύλη όσον αφορά το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας, συμπίπτουν. Παρόλα αυτά, για τις εξετάσεις, εξαιρούνται ορισμένα μέρη της διδαχθείσας ύλης, ως εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο