Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 2013-2014 στο ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 77604/Δ1/19-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Από την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους έχει τεθεί σε λειτουργία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) – και καθίσταται υποχρεωτική – η καταχώριση όλων των αναλήψεων/μη αναλήψεων, παραιτήσεων και καταγγελιών σύμβασης εργασίας των προσληφθέντων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών τη στιγμή που αυτές λαμβάνουν χώρα.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν πρόσφατα στις Υπηρεσίες μας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, αφενός για λόγους ορθής απεικόνισης των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης του εκπαιδευτικού κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και αφετέρου για τη διευκόλυνση των εξουσιοδοτημένων χρηστών καταχώρισης, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. παραμένει ταυτόχρονα ενεργή, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, η δυνατότητα καταγραφής/καταχώρισης και των λοιπών απαραίτητων στοιχείων προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η 59115/Δ1/26-04-2013 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Το manual του συστήματος καταχώρισης προϋπηρεσίας

Η 79321/Γ6/11-6-2013 εγκύκλιος καταχώρισης προϋπηρεσίας για την ΕΑΕ

Η 82048/Γ6/26-5-2014 εγκύκλιος καταχώρισης προϋπηρεσίας για την ΕΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο